YAZ DÖNEMİNDE ÇOCUK

YAZ DÖNEMİNDE ÇOCUK

Yaz ayları, tatilin de habercisi olduğundan, çocukların sevdiği, özlediği aylardır. Eğitim ve öğretime verilen bu uzun ara, aynı zamanda, bireyin fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişiminin en hızlı ve etkili olduğu dönem olan çocukluk döneminde okulların kapanmasıyla birlikte zorunlu eğitimine de uzun bir ara anlamına gelir. Bu boşluğu, doldurmak ve aynı zamanda okul döneminde yeterli zaman bulunamayan etkinliklerle, kişiye özgü gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için, öncelikle ailelere ve yönlendirici kurumlara görev düşmektedir.

Aileler tarafından yaz dönemini değerlendirmenin en tercih edilen yolu çocukları spor faaliyetlerine yönlendirmektir. 2010 yılında Ocak ve arkadaşlarının yaptığı araştırmaya göre, sporun çocukların fizyolojik gelişimine önemli katkılar sağladığını ve spor faaliyetleriyle çocuklarının sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden de uzak durabileceğini düşünen ailelerin sayısı bir hayli fazladır. 12-14 yaş grubu, yaz futbol okuluna katılan erkek çocuklarıyla yapılan bir araştırma sonucunda da çocukluk ve ergenlik dönemlerinin büyümenin hızlı gerçekleştiği dönemler olmasının da etkisiyle yaz futbol okuluna katılan çocukların boylarının katılmayanlara oranla daha fazla uzadığı bildirilmiştir (İbiş vd., 2004). Ayrıca aynı araştırma sonucunda yaz futbol okuluna katılan çocukların esnekliklerinin katılmayanlara göre anlamlı düzeyde arttığı da tespit edilmiştir.

Yazın, spor aktivitelerine katılmaları, çocukların sadece fizyolojik gelişimine katkı sağlamamakta, bu aktiviteler çocukların sosyalleşmelerinde ve kişilik gelişimlerinde de yararlı etkiler yaratabilmektedir. Korkmaz (2007) tarafından yapılan bir araştırmada yaz spor okullarına katılan çocukların sosyal, akademik ve genel benlik saygılarında artış görülmüştür. Spor yapmak bir gruba ait olmayı da beraberinde getirdiği için, sporun yarattığı bu aidiyet hissinin de, kişinin kendisini olduğu gibi sevip kabullenmesi anlamına gelen benlik saygısını arttırdığı tespit edilmiştir (Korkmaz, 2007). Buna ek olarak spor faaliyetlerinde bulunan çocukların oyunlara bir ekip üyesi olarak katılmalarından dolayı ortaya çıkan yardımlaşma, bir arada çalışma, ekip arkadaşlarına ve oyunun düzenine saygı duyarak; o ortam içindeki kurallara uyma, yani genel olarak çocukların bir gruba uyum sağlayabilme ve o grup içinde kendilerini kontrol edebilme becerilerinin geliştiği de gözlemlenen bulgular arasındadır (Er vd. 1999).

Spor aktivitelerinin yanı sıra sanatsal faaliyetler de bu dönemde çocukların gelişimini desteklemek açısından faydalı olabilmektedir. Bu faaliyetler çocuklara bir oyun gibi sunulduklarında çocukların yaratıcılıklarının geliştiği, ruhsal olarak rahatladıkları, özgürlük hislerinin arttığı, kendilerini ifade yeteneklerinin ve hayal güçlerinin geliştiği görülmüştür (Ayaydın, 2011).

Tüm bunlardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki spor ve sanat faaliyetlerine yönlendirilen çocuklarda sosyal, fizyolojik, bilişsel, psikolojik birçok yönden gelişmeler görülmektedir. Okul döneminde fazla vakit ayıramadıkları bu faaliyetlere yaz dönemindeki boşluktan faydalanarak daha fazla zaman ayırabilen çocuklar bu faaliyetler süresince keyifli vakit geçirme şansına sahip olurken bir yandan da gelişim süreçlerine fayda sağlayacak aktivitelerde bulunmuş oluyorlar.

Çocuklarını bu tür etkinliklere yönlendirmek isteyen ancak maddi açıdan kaygıları olan aileler Kadıköy Belediyesi’nin sağladığı yaz spor okulu ve ÇKM atölyeleri gibi imkânlara göz atabilirler.