İSTİSMAR VE İHMAL

İHMAL

İhmal çocuğun beslenme, giyinme, barınma, tıbbi bakım, eğitim veya uygun gözetim gibi temel ihtiyaçlarını ve karşılanmayan duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını , eğitimsel/bilişsel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmak ve uygun büyüme ve gelişim konusunda denetim eksikliği göstermektir.
“İstismara göre daha yaygındır ama onun kadar çarpıcı değildir. Tüm dünyada çocuk nüfusunun %1-2’si ihmal edilmektedir. Tüm istismarların yaklaşık %48-63’nün ihmal ile birlikte olduğu düşünülmektedir

FİZİKSEL İSTİSMAR
Fiziksel istismar çocuğun kaza sonucu oluşmamış ve fiziksel zarar görmesiyle ortaya çıkan yaralanmalardır. Çocuğa kasıtlı olarak zarar vermek demektir. Çocuğun yaşamını tehlikeye sokabilir ve uzun dönemli olumsuz etkilere neden olabilir .

Özetlersek...
İstismar: Çocuğun Sağlığına ve Gelişimine Zarar Verir! Fiziksel Göstergeler Çocuğun bakımını üstlenen kişi veya kişilerin ev -okul-kreş-v.b bulunduğu ortamlarda gözlemleyebileceği uzun ve kısa süreli etkiler.

• Açıklanamayan yara bere ve darbe izleri • Yüzde, dudakta, ağızda, gövdede, sırtta, kalçada, baldır bacaklarda morluklar
• Değişik seviyelerdeki iyileşme belirtilerinde el izi, ısırık izi;
• Kümelenmiş ve düzenli formlardaki şekiller.
• Tatil, hafta sonu vb. gibi bir durum sonrası tekrarlayarak ortaya çıkması.
• Açıklanamayan yanıklar
• Özellikle ayak tabanlarında, avuç içinde, sırtta veya kaba etteki sigara yanıkları
• Açıklanamayan kırıklar/çıkıklar, kafa derisinde saç kaybı- İstismarcılarda Görülen Göstergeler:
• Sözlü tehditler ya da fiziksel eylemlerle başkalarını kontrol ederler.
• Öfke ya da kaba kuvvete daha yatkındır.
• Hedef aldığı kişiyle empati kurmaz.
• Çoğu zaman kendisi de saldırgan davranışa maruz kalmıştır.
• Başkalarıyla alay eder.
• Çevresindekileri etkiler, istismarın uygulanmasında model olur
• Kendi imajını korumanın tek yolu olarak şiddeti görür. Çocukları İstismardan Korumak İçin Ebeveynlere Öneriler:
• Çocuğunuzla iyi bir iletişim içinde olun. Ailesiyle sağlıklı iletişim kurabilen, sevgi saygı ortamında büyüyen çocuklar hem istismara uğrama konusunda daha az risk taşırlar, hem de başlarına gelen olumsuz olaylarda ailelerinden destek isteyebilirler.
• Çocuğunuzun öğretmeni, danışmanı ve okul müdürüyle tanışın. Okulun istismar konusundaki politikalarını öğrenin ve bu politikaların doğru uygulanması için işbirliği yapın.
• Çocuğunuzun sağlıklı arkadaşlıklar geliştirmesine yardımcı olun. Kalabalık içinde olmak güven verir ve zorbalar arkadaş çevresi olan çocukları daha az hedef seçerler.
• Çocuğunuza şiddetin kabul edilemez olduğunu öğretin. Çocukların % 60’ı istismara tanık olurlar. Bu çocuklar, diğerlerinin davranışlarını etkilemede ve mağdurlara yardımcı olmada hayati bir role sahiptir. Anne babalar, şiddeti hoş görmeyen değer sistemleri oluşturmada rol modeli olabilirler.
• Çocuğunuza istismarı nasıl şikayet edeceklerini öğretin. Kendiniz de bu durumlarda nereden yardım istenebileceğini öğrenin.