Hizmetlerimiz

BİREYSEL DANIŞMANLIK,

Çocuk gelişiminde ilk 6 yıl kritik öneme sahip olan bir dönemdir. Bu dönemde beyin ve kişilik gelişimi büyük oranda tamamlanır. Bu süreçte yapılacak olan koruyucu müdahaleler çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmakla birlikte ileride oluşabilecek ruhsal, fiziksel ve zihinsel sorunların ortaya çıkmasını engeller. Bunun yanı sıra çocuğun yaşadığı mevcut zorluklara erken müdahale edilmesi bu zorlukların daha çabuk ortadan kalkmasına ve gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesine olanak sağlar.

Merkezimize başvuran her çocuk ve ergen için en az standart 3 seans planlanmaktadır;
Birinci seans: Çocuk ve aile ile «Tanışma» seansı. (Aile ve çocuk hakkında detaylı bilgilerin alınması)
İkinci seans: «Test» seansı. (Çocuğun duygusal ve zihinsel gelişimini tespit etmek için yaş aralığına uygun testlerin yapılması)
Üçüncü seans: «Ebeveyn Danışmanlığı» seansı. (Tüm değerlendirme sonuçlarının ebeveynle paylaşılarak danışmanlık verilmesi).
Terapist, üçüncü görüşmeden sonra danışanının takip ve tedavisinin sürmesi gerektiğini düşünüyorsa, ön gördüğü tedavi planını aile ile paylaşmaktadır.

• Ağır ruhsal ve zihinsel problemleri olan çocuklar özel eğitim merkezlerine ve hastaneye yönlendirilir.

 

 

ANNE-BABA EĞİTİM SEMİNERLERİ
Kadıköy ilçesine bağlı devlet okullarında ve merkezimizde verilen seminerlerde okul öncesi ve okul dönemi çocuklarında sık karşılaşılan duygusal ve davranışsal problemler ile bu problemlere yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır. Ayrıca bu yaşa yönelik çocuğun duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini destekleyici bilgiler verilmektedir.


OKUL TARAMA VE DANIŞMANLIK UYGULAMALARI
Proje kapsamında Kadıköy ilçesine bağlı devlet okullarında anasınıflarındaki çocukların, duygusal ve davranışsal zorluklarının tespit edilmesi amacıyla tarama çalışması yapılmaktadır. Bu tarama çalışmalarında çocuğun ruhsal durumunun ön tespiti için oluşturulmuş, bilimsel olarak geçerliliği ve güvenilirliliği olan uluslararası ölçekler ile yapılmaktadır.
Tüm bu taramalardaki amaç, çocuğun genel durumunu saptayarak, herhangi bir ruhsal risk olup olmadığını anlamaktır.
Yapılan çalışmaların ışığında çalışmaya katılan tüm çocukların ebeveynlerine ruhsal riskleri ilgili geribildirim verilmektedir. Risk saptanan çocuklar ile aileleri merkezimize psikolojik danışmanlık için davet edilmektedir.
İlçedeki anaokulları ve ilköğretim okullarında hem okul personeline, hem de ailelere eğitim ve danışmanlık verilmektedir.

 

 

TOPLUM BİLİNCİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK YAZILI VE GÖRSEL ÇALIŞMALAR (BİLLBOARD,AFİŞ,BROŞÜR,WEB.GAZETE)
Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi olarak bireysel ve grup terapi hizmetlerimize ek olarak toplum bilincini arttırmaya yönelik bilgilendirici broşür ve afiş çalışmalarının yanısıra düzenli olarak kurumumuzun web sitesinde ve kadıköy gazetesinde sık karşılaşılan sorunlara yönelik yazılar yayınlamaya devam etmekteyiz.