Hasta Sorumlulukları

Hastanın bir sağlık kurulusuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir.

- Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmak ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymak ile sorumludur.

- Hastalarımız kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek ile sorumludur.

- Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz bildirmek ile sorumludur.

- Hastalarımız başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

- Hastalarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmak ile sorumludur.

- Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur.

- Hastalarımız randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek ile sorumludur.

- Hastalarımız poliklinik personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek ile sorumludur.

- Hastalarımız poliklinik malzemelerine verdiği zararları karşılamak ile sorumludur.

- Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormak ile sorumludur.

- Hastalarımızın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmek ile sorumludur.

- Hastalarımız sağlık bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmek ile sorumludur.

- Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.